OCD-föreningen Ananke i östra Skåne & Blekinge.

Du kommer tillbaka till denna sida genom att klicka på Anankeloggan i övre eller nedre vänstra hörnet på de andra sidorna. Om Du vill ha ramarna tillbaka så klicka på texten “ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN” längst ned på sidorna.

Tvångssyndrom:

OCD-föreningen:

Lite av varje:

Diagnoskriterier

Bra böcker

Berättelser

Kognitiv beteendeterapi

Läkemedelsbehandling

I media

Andra webbplatser

Utdrag

Vanliga frågor

Första sidan

Vårt nästa möte

Tidigare möten

Vägbeskrivning

Verksamhetsberättelser

Krav på beteendeterapi

Stödgrupp för anhöriga

Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

Hur du hittar här

Poesihörnan

Redaktörens ruta

Tolvstegsprogrammet

 

 

 

 

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN!