Redaktörens ruta

Jag heter Jakob och jag är anhörig, en nära vän har tvångssyndrom.

Överläkare Janerik Nawrin frågade mig sommaren 1996 om jag var intresserad av att bevaka information om tvångssyndrom på internet och kanske skapa en svensk “OCD-site”. Eftersom jag är datorintresserad och såg behovet av allmänt tillgänglig information om tvångssyndrom lovade jag att göra ett försök.

Janerik fick en möjlighet att lägga ut en del information på Medical Links server hösten 1996 med hjälp av en av deras dåvarande medarbetare, Henrik Bernhold. Efter diverse turer blev det sagt att det borde vara riksföreningen som skulle sköta Anankes webbplats hos Medical Link.

Våren 1997 skaffade vår lokalföreningen ett abbonemang och en egen webbplats hos Österlendata på Janeriks initiativ. Vi fick där adressen www.odata.se/hotel/ananke. Där har jag sedan dess arbetat med att bygga upp den här webbplatsen med hjälp av programmet Claris Home Page eftersom jag inte har någon tidigare erfarenhet av HTML-kodning. Resultatet får ni själva bedöma.

Våren 1998 skaffar så riksföreningen ett eget domännamn <www.ananke.org>och börjar bygga upp en egen webbplats vilket innebär att ingen längre tar ansvar för att uppdatera materialet hos Medical Link.

Internet är en väldigt offentlig miljö och det är ju meningen. Eftersom min vän inte har berättat om sin sjukdom för alla i sin omgivning väljer jag att bara använda mitt förnamn. Anonymiteten ger mig möjlighet att vara personlig och ändå respektera min väns berättigade krav på att själv få välja för vem min vän vill berätta om sin sjukdom.

Anonymiteten är inte någon allmän princip inom Ananke. Däremot är det en av grundstenarna inom den s.k. självhjälpsrörelsen som har växt fram ur AA (Alcoholics Anonymous). AA är ett program för tillfrisknande från enbart alkoholism men deras program i Tolv Steg används idag av flera andra gemenskaper för människor med andra problem. I USA, Canada och Tyskland finns OCA (Obsessive Compulsive Anonymous) i ett trettiotal grupper för människor med tvångssyndrom. De har bl.a. givit ut en bok för anhöriga: OCD, a survival guide for family and friends. Den boken har betytt mycket för mig i mina försök att bemöta tvångssyndromet på ett fungerande sätt. Jag har översatt delar av boken till svenska och jag har fått författarens tillstånd att lägga ut ett utdrag här på webbplatsen. OCA har bara ett syfte: Att hjälpa sina medlemmar att tillfriskna från tvångssyndrom med hjälp av Tolv Stegs programmet. De har inga åsikter för eller emot olika professionella behandlingar men de rekommenderar sina medlemmar att träffa en psykiater med erfarenhet av tvångssyndrom.

I USA finns även OCF (Obsessive Compulsive Foundation), som motsvarar Ananke. Dessa bägge organisationer konkurrerar inte utan informerar om varandras existens och respekterar varandras olika inriktning.

Ett annat Tolvstegsprogram EA (Emotions Anonymous) har grupper i Sverige bl.a. i Lund och Kristianstad. Möten i Lund äger rum på “Vänskapens hus” Bredgatan 19 , en trappa upp, Måndagar kl 1900-2030, Fredagar kl 1800-1900. I Kristianstad är det möte på söndagar kl 15.30 – 16.30 i Diakoniforums lokaler, Västra Storgatan 4, snett mitt emot järnvägsstationen. Det enda kravet för att delta där är en önskan att tillfriskna känslomässigt.

Observera att Ananke och Tolvstegsprogrammen inte har något som helst samröre eller koppling till varandra. För mig personligen har bägge betytt mycket.

Nu har vi kommit in på 2000-talet och internet har blivit mer och mer en angelägenhet för fler och fler. Jag har inte tagit mig tid att sätta mig in i de mer avancerade varianterna av hemsidetillverkning. Det finns andra medlemmar som är mycket kunnigare än jag när det gäller detta och tanken är att de skall ta över den layout mässiga hanteringen av denna webbplats. Ännu så länge är det dock bara en tanke. För egen del upplever jag dock mer och mer att internet inte kan ersätta personliga kontakter. Ett förtroligt samtal ansikte mot ansikte kan aldrig ersättas av chat, epost och hemsidor hur äkta och personliga de än må vara,

Min förhoppning är att denna webbplats ska innehålla korrekt information men också trots det ovan skrivna ha en personlig ton från en människa till en annan. Tvångssyndrom kan ju se ut på så väldigt många olika sätt men att försöka leva med den sjukdomen ställer många allmängiltiga livsfrågor på sin spets. Jag tror att den erfarenheten kan leda till personlig tillväxt, ödmjukhet, hopp och styrka. Det är sådana erfarenheter jag hoppas kunna förmedla här. Jag är tacksam om du vill bidra med dina erfarenheter, ditt hopp och din styrka.

År 2003 erbjöds vi att lägga vår webbplats på, som det numer heter OCD-förbundet Anankes server under ananke.org domänen. Vår förening, som numer heter OCD-föreningen i östra Skåne och Blekinge fick därmed adressen www.ananke.org/oskane-blekinge på nätet. Den omtalade förändringen av webbplatsens utséende har ännu inte blivit av.

Epostadress: ananke@telia.com

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN