Stödgrupp för anhöriga.

Stödgruppen för anhöriga till OCD-drabbade kommer inte att ha några möten under hösten 2006.


För mer information ring Agneta 044-243471.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN