Tolv Stegsprogrammet.

Här finns några texter, som innehåller reflektioner kring det så kallade tolvstegsprogrammet. Det är ett program som använts sedan 1930-talet för att hjälpa alkoholister att hålla sig nyktra i AA (Anonyma Alkoholister). Programmet har också anpassats till att användas vid andra problem än alkoholism. I dag finns bl.a. Obsessive Compulsive Anonymous (OCA), Emotions Anonymous (EA), Narcotics Anonymous (NA), Overeaters Anonymous (OA).

Ananke har inget samröre med något tolvstegsprogram och delar inte nödvändigtvis de åsikter som framförs där men eftersom det används, som stöd även av människor med tvångssyndrom ger vi utrymme till denna information.

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN