Berättelser

Dessa berättelser är skrivna av olika författare, som har velat dela med sig av sina erfarenheter. Innehållet är inte uttryck för någon officiell ståndpunkt från ANANKEs sida. Skicka gärna din egen berättelse till ananke@telia.com

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN