Krav på beteendeterapi

 

ANANKES LOKALFÖRENING I NORDÖSTRA SKÅNE & BLEKINGE

 

EPOST: ananke@odata.se

Vi kräver beteendeterapi-kompetens i Kristianstad.

 

Vi i Anankes lokalförening i nordöstra Skåne & Blekinge kräver att psykiatrimottagningen i Kristianstad skall erbjuda de av oss, som har tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) behandling av en terapeut utbildad i kognitiv beteendeterapi.

Enligt internationella undersökningar har så många, som upp till två procent av befolkningen tvångssyndrom, men många döljer sin sjukdom och får ingen behandling. All erfarenhet säger att verksam behandling för personer med tvångssyndrom vilar på tre ben:

  1. Kognitiv beteendeterapi.(KBT)
  2. Läkemedelsbehandling.
  3. Stödgrupper.

Vi i Ananke försöker erbjuda stödgrupper efter bästa förmåga. Läkemedelsbehandling erbjuds på olika håll inom psykiatrimottagningen även om en bättre samordning av kunskaper och erfarenheter när det gäller vård av personer med tvångssyndrom vore önskvärd.

KBT erbjuds dock inte. Någon utbildad beteendeterapeut finns inte vid psykiatrimottagningen i Kristianstad och inga specialistvårdsremisser till KBT på annan ort skrivs ut. Detta är oacceptabelt! Vi vet att alla inte vill ha KBT. Vi är inte motståndare till läkemedel. Rätt preparat till rätt person kan vara till stor hjälp, men möjligheten att få KBT av en utbildad terapeut måste finnas, enligt vår mening.

Våra krav är:

  • En utbildad beteendeterapeut rekryteras till psykiatrimottagningen i Kristianstad.
  • Så länge denna rekrytering inte är gjord erbjuds denna kompetens på annat håll genom att specialistvårdsremisser skrivs ut.
  • Behandlingen av personer med tvångssyndrom vid psykiatri-mottagningen i Kristianstad samordnas i ett “TvångsTeam”.

KBT kan verka kostsamt på kort sikt, men livslång läkemedelsbehandling med dyra preparat är också kostsamt för samhället även om de pengarna tas från andra konton. Om KBT kan bidra till att minska behovet av dyra läkemedel, så kan det vara väl motiverat även rent samhällsekonomiskt.

För mer information om tvångssyndrom och Ananke besök gärna vår hemsida:

http://www.medicallink.se/medlink/ananke/ananke.html

(När detta brev skrevs var denna nätplats inte på plats)

Eftersom dessa förhållanden tyvärr råder på fler ställen än i Kristianstad, sänder vi detta öppna brev till följande makthavare och opinionsbildare:

 

Överläkare: Janerik Nawrin. Psyk klin, CSK, 291 85 Kristianstad

 

Chefsöverläkare: Kjell-Åke Larsson. Psyk Klin, CSK, 291 85 Kristianstad

 

Viveca Dettmark: Kansli Strategi 99, Distriktsförv. NSS, 291 85 Kristianstad

 

Sjukvårdsdirektör: Jan Svanell. Direktionen ,NSS, 291 85 Kristianstad.

 

Ordförande: Lars Olin. Nämnd för NSS, Direktionen, 291 85 Kristianstad.

 

Birgit Sandell. Socialstyrelsen, Box 4106, 203 12 Malmö.

 

Ulla-Karin Skön. Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.

 

Socialminister: Margot Wallström. Socialdepartementet, 103 33 Stockholm .

 

Forskningsledare: Bodil Jönsson, CERTEC, Box 118, 221 00 LUND

 

Proffessor emeritus et regius: Sven Jonas Dencker. Avd. för Psykiatri, Sahlgrenska Sjukhuset, 413 45 Göteborg.

 

Susanne Bejeroth, BUP, 750 17 Uppsala

 

Gunilla Ekholm, Nytt om OCD, Cellovägen 96, 756 54 Uppsala

(Brevet utsänt 970413)

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN