Kostnader för KBT eller för förvaring?

Denna berättelse är skriven av en mamma till en ung kvinna med OCD.

Om du vill dela din berättelse med andra så skicka den till ananke@telia.com .

Jakob

 

 För mer än 12 år sedan började vi kräva kognitiv beteendeterapi (KBT), men det har aldrig blivit av. En KBT-terapeut i Lund var beredd att ta emot vår dotter, bara han fick en remiss.

För några år sedan kostade det 600:- per 45 minuter hos en KBT-terapeut och då kostade det 3500:- per dygn att vara förvarad på en sluten psykiatrisk avdelning i Lund.

Att vara inlagd tre veckor år 2004 kostar minst 75 000:- och att besöka en kognitiv beteendeterapeut kostar 900:- per 45 minuter. Att då få sin efterlängtade terapi – det enda som återstår i behandlingsväg – är tydligen helt orimligt för sjukvården. Men att bli utsatt för över- och felmedicineringar, traumatiska upplevelser, att inte bli trodd, att det sker saker “över huvudet och bakom ryggen” verkar vara helt OK.

Kostnaden för att få kognitiv beteendeterapi två gånger per vecka inklusive resor under ett helt år motsvarar ungefär vad fyra veckors förvaring på en sluten psykiatrisk avdelning utan någon, som helst terapi eller behandling kostar.

År 2000 kostade förvaringen av vår dotter över en miljon kronor!!!

Vilket är att föredra för sjukvården, för samhället och för den sjuke???

2 december 2023

Eva

 

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN