12-Stegs programmet och tillfrisknande från OCD

Denna text är skriven av RoyC medlem av OCA.

Innehållet är inte något uttryck för Anankes oficiella uppfattning.

Översatt från engelska av Jakob..

Det var i januari 1999, som Obsessive Compulsive Anonymous (OCA) firade elva år av gemenskap. När ett femtiotal OCA-medlemmar och vänner samlades i en lokal restaurang, tänkte jag tillbaka på våra första möten och på hur mycket OCA har vuxit sen dess. Vad är det som OCA erbjuder för OCD som gör att folk fortsätter att komma?

 

Det är helt klart att tillfriskna från OCD inte är någon lätt uppgift. Självklart kan doktorer hjälpa oss mycket, utan dem skulle många drabbade vara förlorade. För de flesta av oss är dock detta bara början. OCD är så mycket mer än otankar och tvångsritualer. OCD är ett sätt att vara, som kan förändras över tiden i OCA.

 

OCA-programmet har några enkla förslag, som diskuteras i vår text, Obsessive Compulsive Anonymous – Recovering From Obsessive Compulsive Disorder (tillgänglig både genom OC Foundation (Anankes motsvarighet i USA) och OCA). Bara att “bli aktiv” i OCA kommer att underlätta tillfrisknandet. OCA-möten föjer ett format liknande det i andra 12-Stegs program. Vi skiftar mellan stegmöten (läser och diskuterar ett av de 12 stegen), ämnesmöten (frågor vanliga vid OCD som t.ex. perfektionism, vrede, kontroll, självömkan o.s.v.), kvalifikationer (en person berättar sin historia hur de använder OCA-programmet för tillfrisknande) och berättelsemöten (läser och diskuterar en av berättelserna, som finns i OCA- texten)

 

Vi har funnit att detta fokus är till mycket större hjälp än att “tvångsmässigt” jämföra symptom och behandlingar, som några icke-OCA-grupper fastnar i att göra. Några nykomlingar finner nämnandet av en “Högre Kraft” i OCA svår att smälta, men OCA ber oss bara att ha ett öppet sinne när det gäller de andliga aspekterna av vårt program. Klart är att många OCA-medlemmar har funnit att vi genom att inkorporera en tro på en “Högre Godhet” (eller mer traditionell GUD) har blivit kapabla att “släppa taget” om fler OCD relaterade saker.

 

Vi får ofta frågan “Hur fungerar OCA?”. Svaret är vanligen “Ganska bra”. Ett helande äger rum vid våra möten som saknar förklaring. Några har kallat OCA “kognitivt beteende arbete med en andlig grund”. Med hjälp av andra i OCA och vår Högre Kraft (några väljer gruppen som sin Högre Kraft), kan vi förändra vårt dagliga liv och tänkande.

 

Ett favoritämne i OCA är agg och hur de förgiftar våra liv. En kvinna beskriver i vår bok: “Jag skrev listan över de jag hyser agg emot och insåg att alla och envar som jag någonsin hade känt var med på listan. Jag undrade om de verkligen kunde vara alla dessa människor eller om det också kunde vara jag.” För höga förväntningar på andra (och oss själva) ger bränsle åt våra agg och som en konsekvens ökar vår OCD också. Vi har inte råd att hålla fast vid våra agg för hårt om vi hoppas på att tillfriskna mer fullständigt. På andra sidan myntet finner vi att accepterande av andra är viktigt för tillfrisknandet. I det förflutna har vi kanske spenderat oräkneliga timmar med att övertyga andra att förändra sig så som vi såg det. Idag kan vi istället fokusera på våra egna liv och se hur andra beter sig som de väljer att göra.

 

OCA tillhandahåller också en plats där människor som tillfrisknar från OCD kan återknyta till livet. För så många av oss har OCD isolerat oss från resten av världen. I OCA finner vi att genom att hjälpa andra att tillfriskna så blir våra personliga strider mindre betydelsefulla. Paradoxen i 12-stegsprogram är att vårt tillfrisknande förbättras av att vi hjälper andra. OCD är en självcentrerad sjukdom; genom att hjälpa andra och koppla in på en Högre Kraft, så rör vi oss bort från våra egna rädslor.

 

Lika viktigt i 12-stegsprogrammet och tillfrisknande från OCD är familjefrågor. Åter igen – OCD existerar inte i ett vakuum – familjefrågor och långsiktiga angelägenheter tas upp i OCA. I min bok, Obsessive Compulsive Disorder – A Survival Guide for Family and Friends, är familjen i fokus när jag ser på tillfrisknande från OCD. Tidigare har andra själv-hjälps böcker fokuserat på individen med OCD och endast i förbigående nämnt påverkan på familjen. Här guidas familjen till vad den kan göra (och inte kan göra) för att hjälpa någon att tillfriskna. Viktigast av allt visas familjemedlemmar på hur de också lider och på hur de kan helas även om deras älskade inte tillfrisknar. Familjemedlemmar har frågat “Hur kan jag glädjas i mitt liv, särskilt om min älskade fortfarande lider av OCD?” Det finns inga enkla svar på det, men Familjeguiden leder sina läsare genom beteende tekniker, 12-stegs verktyg, och medberoende frågor, som påverkar familjens tillfrisknande. Tydligen behöver familjemedlemmar också hjälp och stöd – över 2000 Familjeguider har distribuerats bara genom OC Foundation.

 

Om någon är intresserad av att ta reda på mer om OCA så behöver den inte vänta. Vi har ett 24 timmar om dygnet telefonnummer (516-739-0662) (i USA) som människor kan ringa för att få information om möten över hela USA. Om du vill skriva till oss, var snäll och skicka med ett frankerat svarskuvert med din adress och skicka det till OCA, P.O. Box 215, New Hyde Park, NY 11040, USA. Vi deltar också i OCF:s årliga konvent där vi håller OCA möten och workshops.

 

Till dess

 

Roy C

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN