Hem   E-post            
GRUNDAD 1989              OCD-föreningen Ananke Stockholm | Maria Prästgårdsgata 27 | 118 52 Stockholm | Tfn 08 – 669 30 39

Senaste nytt

Oktober-December 2007

Skolforum (mässa) 29-31/10

Under skolmässan kommer Ananke tillsammans med andra stödföreningar stå och dela ut informationsmaterial, svara på allmänhetens frågor samt informera om varsin organisation under NSPH:s (nationell samverkan för psykisk hälsa) namn. Besök oss gärna där. Besöksadress: Mässv. 1, Älvsjö.

För mer information om skolforum gå in på www.skolforum.com

Psykiatrins vecka 5-7/11

Under denna vecka inbjuder psykiatrin allmänhet, patienter och anhöriga/närstående till en hel vecka med föreläsningar, panelsamtal och utställningar. Ananke kommer den 7/11 ha bemannat informationsbord på Kulturhuset vid Sergelstorg. Mer information om psykiatrins vecka kommer inom kort att finnas på www.slso.sll.se/psykiatrinsvecka

Vill du arbeta ideellt några timmar i veckan?

Föreningen har under vårterminen -07 startat projekt marknadsföring. Ett projekt som innebär att du som är drabbad har möjlighet att få arbetsträna några timmar i veckan och hjälpa föreningen med informationsspridning. För tillfället har vi fått ihop en arbetsgrupp på 7 personer och vi behöver fler. Vill du vara med i arbetsgruppen? Kontakta då kansliet för mer information.

En fråga?

Vid OCD handlar det om att utsätta sig för det man är rädd för. Detta är oerhört svårt att göra på egen hand eftersom ångesten är så stark. Ofta kan det bli att man inte gör de hemläxor man fått av terapeuten eftersom det är så otroligt skrämmande och jobbigt att utföra dem. Därför undrar vi om det finns ett intresse att starta s.k. hemläxgrupper som har i syfte att motivera och underlätta exponeringen. Alltså att deltagarna hjälper varandra med de hemläxor som de fått hos sin terapeut. Detta är endast en idé och det hela kommer i början att vara ett pilotprojekt vilket innebär att vi i efterhand kommer att kunna se under vilka former gruppen kommer att arbeta. Låter detta intressant? Ring kansliet och anmäl ditt intresse. Vid tillräckligt många anmälningar drar vi igång en grupp.

Studiecirkel i självkänsla

Ananke genomför i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan i höst två studiecirklar i självkänsla – självacceptans – självkännedom

Dagcirkel: För dig som är långtidssjukskriven eller förtidspensionerad – Vad gör det med självkänslan och identiteten? Vad svarar man på frågan “och vad jobbar du med”? I gruppen har vi möjlighet att prata om olika erfarenheter och pröva nya sätt att hantera jobbiga situationer.

Kvällscirkel: Bli medveten om ditt eget värde! I en liten grupp arbetar vi med vad självkänsla innebär och hur man kan utveckla den.

Kursledare: Elisabeth Eriksson från Studieförbundet vuxenskolan.

Studiecirkeln är kostnadsfri. Anmälan görs till kansliet. Åtta deltagare per cirkel. “Först till kvarn” gäller. Medlemskap i Ananke krävs.

Plats i föreningens lokal. Dag och tid är ännu ej bestämt.

Juli-September 2007

Inbjudan till seminarium på World Mental Health Day den 10 oktober 2007!

Läs mer här (word-fil)

2 frågor

Vi skulle bli mycket tacksamma om Ni kunde mejla in svaret på följande frågor:

1) Skulle du vilja att vi mejlade ut OCD-forum istället för att skicka det via post?

2) Till vilken mejladress ska forumet i sådant fall skickas? (om ditt svar är nej på den första frågan behöver du inte bry dig om denna information).

Du mailar dina svar till: ananke.stockholm@comhem.se

Psykosyntesgrupp för föräldrar samt psykosyntestöd-gruppen för dig mellan 16-35 år

För föräldrar

Vi startar en ny grupp i höst. Syftet är att, med Psykosyntesen som verktyg och förhållningssätt, stötta föräldrar till barn (i olika åldrar) med OCD. Ledare är Amanda Christensen Kaiser auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes och Imago relationsterapeut. Vi tar emot anmälningar till den nya gruppen som träffas i lokalen varannan måndag ojämna veckor mellan klockan 18.30-20.45 med start den 10 september. Gruppen kommer att träffas totalt 6 gånger under hösten. Datum för träffarna ges vid anmälan. Medlemskap i föreningen krävs. Anmälan till Amanda: 070-583 60 63, amanda.kaiser@bostream.nu senast 17 augusti -07. Max 12 deltagare – turordning tillämpas. Genom Ananke subventionerat pris: Kr 500:- per deltagare/ 6 ggr.

Psykosyntes- stödgrupp för dig mellan 16-35 år

Genom olika metoder kan vi lära oss att stärka det friska och stärka vår självkänsla. Detta är ingen terapi för OCD – för det krävs KBT. Ledare är Amanda Christensen Kaiser auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes och Imago relationsterapeut. Vi tar emot anmälningar till den nya gruppen som träffas i lokalen, varannan måndag jämna veckor mellan klockan 17.00-19.15 med start den 20 augusti. Gruppen kommer att träffas totalt 8 gånger under våren. Datum för träffarna ges vid anmälan. Medlemskap i föreningen krävs. Anmälan till Amanda: 070-583 60 63, amanda.kaiser@bostream.nu senast den 10 augusti -07. Genom Ananke subventionerat pris: Kr 250:- per deltagare/ 8 ggr.

Coachingprojektet

Föreningen Ananke har fått möjlighet att delta i ett coachingprojekt. Detta innebär att du som lider av OCD och tillhör Norra Stockholms Psykiatri har möjlighet att kostnadsfritt få träffa en person som återhämtat sig från OCD. Personen kommer att fungera som din coach vars roll är att lyssna, stödja, informera, vägleda och fungera som ett bollplank. Har du frågor och/eller vill ha stöd från en coach? Kontakta då Andreas på telefon 070-484 03 40 eller e-post coach@sll.se

C-uppsats om tvång!

Här kan du läsa en C-uppsats som handlar om vilka strategier som personer som lider av tvångssyndrom har använt sig av för att bli friskare.

Resultatet baseras på en induktiv tematisk analys av ostrukturerade djupintervjuer med sju personer som samtliga blivit friskare från sitt tvångssyndrom. De strategier som deltagare bl.a. lade stor betoning vid var kognitiv beteendeterapi (KBT), medicinering, bra kost, intressen och motion.

Den slutsats som dras av den här studien är att behandling av tvångssyndrom kan innefatta mångfaldiga metoder.

Du tar del av hela uppsatsen här
(PDF-fil som öppnas i nytt fönster)

Vilka är era erfarenheter från vården?

Snälla! Svara på denna webbenkät! Genom att medverka bidrar du till att öka kunskapen i samhället om OCD. Undersökningen görs som en del i ett examensarbete vid Psykologiska Institutionen i Göteborg.

Läs mer här OBS! Detta är samma enkät som är utlagd på förbundets hemsida.

Information om aktivitetshus

Runt om i Stockholm finns s.k. aktivitetshus som är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Ett aktivitetshus är en träfflokal med ett stort utbud av aktiviteter som du har möjlighet att få prova på. Exempelvis finns det ett aktivtetshus på Södermalm där man bl.a. kan läsa i biblioteket, måla och teckna, se på video, spela gitarr, arbeta med keramik, sy, arbeta med läder eller möbelhantverk och arbeta i snickeriet. Den som besöker detta aktivitetshus måste dock vara bosatt på Södermalm. Det finns flera olika aktivitetshus runt om i Stockholm. Om du tycker detta låter intressant ring då kansliet så informerar vi dig om till vilket aktivitetshus du tillhör.

Vill du arbeta ideellt några timmar i veckan?

Föreningen har under vårterminen startat projekt marknadsföring. Ett projekt som innebär att du som är drabbad har möjlighet att få arbetsträna några timmar i veckan och hjälpa föreningen med informationsspridning. För tillfället har vi fått ihop en arbetsgrupp på 7 personer som planerar att göra informationsutskick om OCD till samtliga skolor och vårdcentraler i Stockholms län. Vill du vara med i arbetsgruppen? Kontakta då kansliet för mer information.

Ny hemsida om psykisk hälsa

Svenska föreningen för psykisk hälsa och Nationella Hjälplinjen har startat en ny webbsajt, Phir. I databasen finns information om kvalitetsgranskade verksamheter inom området psykisk hälsa, samlade på ett och samma ställe. Syftet med Phir är att tillhandahålla en reklamfri, oberoende och kvalitets-granskad internetsida med information om olika vägar till psykologisk hjälp och annat stöd, samt närliggande information. www.phir.se

Bilder på vår fräscha föreningslokal!


Sammanträdesbord
Soffgrupp
Entré med del av kök
(klicka på miniatyrerna för större bild)


Webbredaktör webbadm[at]telia.com
Copyright© 2001-2007
A PBA produktion

» Brief in english

Vidare läsning:
» www.ananke.org