Ideell stödförening för personer med tvångssyndrom
och deras anhöriga

Besök/post Svalövsvägen 1 – 121 53 Johanneshov
Tel/fax – 08-628 30 30
Epost – mailbox[at]ananke.org

Hemsida – www.ananke.org
Plusgiro – 384873-6 Org. nr. 878001-4687
Svenska OCD-förbundet Ananke | Svalövsvägen 1 | 121 53 Johanneshov | telefon: 08-628 30 30 | e-post: mailbox[at]ananke.org
En PBA produktion

A PBA PRODUCTION
Copyright 2001-2007


 
SJÄLVSKATTNINGSSKALA
Brief Obsessive Compulsive Scale -BOCS- skattningsskala för tvångssyndrom/OCD

Information om skalan:

BOCS är skapad av Susanne Bejerot och den är en förenkling och förkortning av Y-BOCS och CY-BOCS skalorna. Dessa båda skattningsskalor anses generellt som “the Golden Standard” vid bedömning av tvångssymtom hos vuxna respektive hos barn. Hela skalan kan användas som en självskattningsskala.

BOCS’ checklista innehåller 15 symtombeskrivningar vars urval i huvudsak baseras på fem områden; Rädsla för smitta/tvättvång; Tvångstankar om att skada/kontrolltvång; Sexuella/religiösa tvångstankar; Symmetri/iordningställartvång och Samlartvång. Vid behov kan man ta hjälp av de exempel på olika tvångssymtom som ges i den högra spalten. I den vänstra spalten ska man ange om man har symtom just nu (senaste veckan) eller om symtomen endast har förekommit tidigare.

Du kan beskriva egna tvångsproblem som inte är inkluderade i checklistan, samt benämna de svåraste tvångsproblemen på sid. 3. Du ska själv, utifrån beskrivningen av tvångstankar respektive tvångshandlingar på sid.1, bedöma fördelningen av dessa, antingen i form av procent eller som antal “tårtbitar” på sid 3.

Svårighetsgraden av tvångsproblemen beräknas slutligen i sex frågor på sid 4. Var och en kan ge 0-4 poäng. Dessa sex frågor berör tidsåtgång, hinder, besvär, behärskning och undvikande och ligger till grund för poängsumman. Maxpoängen i BOCS uppgår till 24 poäng. Åtta poäng eller mer tyder på ett behandlingskrävande tvångssyndrom.

Nerladdning!

Ladda ner självskattningskalan här (Word-fil).
Det bästa är om Ni skriver ut den på en skrivare.

 


 
INFORMATION


WEBBMASTER/WEBBREDAKTÖR
   Patrik Andersson
   webbadm[at]telia.com
   08 628 30 30

  
Programmed with:
   Dreamweaver 2.02
   Notepad