OCD-behandling

Här presenteras olika vårdformer i privat såväl som offentlog regi.

Terapeuterna har inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT), den psykologiska behandling som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet (evidensbaserad).

Om du har ytterliggare frågor, kontakta: Svenska OCD-förbundets kansli på
tel: 08-628 30 30
e-post: mailbox@ananke.org

Välj ett av alternativen nedan för att se vilka alternativ Svenska OCD-förbundet Ananke stöder.

Offentlig

Privat Copyright © 2001-2007 En PBA produktion Kansli: mailbox[at]ananke.org
Webbredaktör: webbadm[at]telia.com