Ideell stödförening för personer med tvångssyndrom
och deras anhöriga

Besök/post Svalövsvägen 1 - 121 53 Johanneshov
Tel/fax - 08-628 30 30
Epost - mailbox[at]ananke.org

Hemsida - www.ananke.org
Plusgiro - 384873-6 Org. nr. 878001-4687
Svenska OCD-förbundet Ananke | Svalövsvägen 1 | 121 53 Johanneshov | telefon: 08-628 30 30 | e-post: mailbox[at]ananke.org
En PBA produktion

A PBA PRODUCTION
Copyright 2001-2007


 
OM FÖRBUNDET
Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening som grundades 1989 med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

Vi vill öka kunskapen om tvångssyndrom, som inkluderar både tvångshandlingar och tvångstankar, till allmänheten, men också till personer inom vården. Det internationella namnet för tvångssyndrom är OCD (Obsessive Compulsive Disorder) och används omväxlande på denna hemsida parallellt med tvångssyndrom.

HUR VI ARBETAR

Vårt arbete går bland annat ut på att informera om modern och effektiv behandling, ge ut tidningen "Nytt om OCD", ordna informationsmöten och föredrag, medverka i tidningar, radio och TV, bygga upp lokala avdelningar och föreningar, förmedla kontakter mellan medlemmar, förmedla kontakter till legitimerade beteendeterapeuter och förmedla kontakter till specialister i psykiatri. Vi har även knutit ett par experter med olika yrkesspecialitéer till vår verksamhet.

Svenska OCD-förbundet Ananke är medlem i HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan med 43 förbund i samverkan.

Svenska OCD-förbundet Ananke är medlem i GAMIAN (Global Association of Mental Illness Advocacy Networks), en världsomspännande intresseförening för människor med OCD och andra liknande psykiska problem samt NSPH.

Ananke är namnet på den grekiska ödesgudinnan och som en av grundarna av förbundet, framlidne Professor Per Mindus, låg bakom.

Läs mer om gudinnan Ananke » här 
INFORMATION

WEBBMASTER/WEBBREDAKTÖR