Svenska
OCD-förbundet
Ananke

StartsidanVad är OCD?
Beteendeterapi
Läkemedel
Frågor och svar
OCD-behandling
Självhjälp
Artiklar om OCD
BoktipsKontakt
Lokalföreningar

Bli medlem
Styrelse
Länkar
Gästbok
Chatt
Diskussionsforum

Brief Obsessive Compulsive Scale -BOCS- skattningsskala för tvångssyndrom/OCD:

Information om skalan:

BOCS är skapad av Susanne Bejerot och den är en förenkling och förkortning av Y-BOCS och CY-BOCS skalorna. Dessa båda skattningsskalor anses generellt som “the Golden Standard” vid bedömning av tvångssymtom hos vuxna respektive hos barn. Hela skalan kan användas som en självskattningsskala.

BOCS’ checklista innehåller 15 symtombeskrivningar vars urval i huvudsak baseras på fem områden; Rädsla för smitta/tvättvång; Tvångstankar om att skada/kontrolltvång; Sexuella/religiösa tvångstankar; Symmetri/iordningställartvång och Samlartvång. Vid behov kan man ta hjälp av de exempel på olika tvångssymtom som ges i den högra spalten. I den vänstra spalten ska man ange om man har symtom just nu (senaste veckan) eller om symtomen endast har förekommit tidigare.

Du kan beskriva egna tvångsproblem som inte är inkluderade i checklistan, samt benämna de svåraste tvångsproblemen på sid. 3. Du ska själv, utifrån beskrivningen av tvångstankar respektive tvångshandlingar på sid.1, bedöma fördelningen av dessa, antingen i form av procent eller som antal “tårtbitar” på sid 3.

Svårighetsgraden av tvångsproblemen beräknas slutligen i sex frågor på sid 4. Var och en kan ge 0-4 poäng. Dessa sex frågor berör tidsåtgång, hinder, besvär, behärskning och undvikande och ligger till grund för poängsumman. Maxpoängen i BOCS uppgår till 24 poäng. Åtta poäng eller mer tyder på ett behandlingskrävande tvångssyndrom.

Nerladdning!

Ladda ner självskattningskalan här (Word fil). Det bästa är om Ni skriver ut den på en skrivare.


Copyright © 2001-2004 En PBA produktion Webbmaster