Svenska
OCD-förbundet
Ananke

StartsidanVad är OCD?
Beteendeterapi
Läkemedel
Frågor och svar
OCD-behandling
Självhjälp
Artiklar om OCD
BoktipsKontakt
Lokalföreningar

Bli medlem
Styrelse
Länkar
Gästbok
Chatt
Diskussionsforum

Sverigepremiär för Internetbaserad behandling av tvångssyndrom

För första gången i Sverige prövas nu ett Internetbaserat behandlingsprogram för tvångssyndrom. Behandling via Internet har i tidigare studier visat sig jämförbar med personlig behandling vid en rad syndrom, så som depression, paniksyndrom och social fobi. I en studie som sker i samarbete mellan institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och Ångestprogrammet, Psykiatricentrum Karolinska, ska personer med tvångssyndrom erbjudas behandling genom ett Internetbaserat självhjälpsprogram. Studien bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT, som visat sig vara förstahandsvalet vid behandling av tvångssyndrom.

Internationella studier har visat att runt 2 procent av befolkningen lider av tvångssyndrom. Det betyder att det i Sverige kan finnas ett hundratusental personer som har tvångssyndrom och att det därmed kan klassas som en folksjukdom. Trots denna omfattning är tillgången på leg. psykoterapeuter med inriktning mot kognitiv beteendeterapi liten, vilket medför att endast ett fåtal av de drabbade får adekvat psykologisk behandling. Forskningen i Uppsala är ett led i att öka tillgängligheten av KBT-behandling för tvångssyndrom. Förhoppningen är att behandlingen ska visa sig vara så effektiv att den ska kunna användas inom psykiatrisk verksamhet runt om i landet och ge ännu fler patienter chansen att bli hjälpta.

Behandlingen är av självhjälpskaraktär och pågår under tio veckor. Under den tiden kommer man genom att följa behandlingsprogrammet lära sig nya sätt att tänka och bete sig med hjälp av information, övningar och feedback. Deltagarna får information, stöd och hjälp via Internet och mejl men är själva ansvariga för att genomföra de nödvändiga behandlingsmomenten. Efter att man anmält sitt intresse att ingå i studien blir man kallad till en klinisk intervju i Uppsala under perioden april-juni. Själva behandlingsprogrammet startar sedan under hösten 2005.

Om du vill veta mer eller är intresserad av att delta i studien kan du gå in på studiens hemsida: http://beatris.forskningsprojekt.net


Copyright © 2001-2005 En PBA produktion Webbmaster