OCD-föreningen Ananke Umeå  |  Viggens väg 10  |  903 65 Umeå  |  Tfn 090-44256  |  E-post ananke_ume@hotmail.com
INNEHÅLL
      Förstasidan
      Senaste nytt
      Aktiviteter
   Om OCD…
      Vad är OCD?
      Exempel på OCD
      Finns hjälp?
      Lästips
   Information…
      Medlem & info
      Kontakt
    Övrigt…
      Styrelsen
      Länkar
 
STYRELSE

Styrelsen som valdes 2007 innehåller följande styrelsemedlemmar.

Föreningens organisation:

Birgitta Johansson – ordförande

Annika Lundborg – sekreterare

Jan Lundfeldt – kassör

Thore Sätre

Anna Knutgård

Anita Segerbrant

Christer Segerbrant

Firmatecknare:

Styrelsen, två i föreningen

Postgironr:

Pg 1035475-1

Adjungerade ledamöter;

Stefan Backgård – psykiatriker, Umeå

Bengt-Olov Andersson – psykolog, Umeå

Annika Deverud – BUP, Umeå

Hedersledamot:

Olle Åsard – Ananke i Stockholm

 
INFO
    » www.ananke.org


  
  


WEBBANSVARIG
    » Britten
   » E-post

    A PBA PRODUCTION
       Copyright 2007