Tvångssyndrom,

en överlevnadsguide för familj och vänner

Detta är ett kort utdrag ur Jakobs översättning av

OCD, a survival guide for family and friends

Författaren Roy C. har godkänt att vi publicerar detta utdrag på vår nätplats.

Orginalet kan beställas från:

OCA

PO Box 215, New Hyde Park,

New York 11040, USA

Introduktion

Du kanske tänker just nu: “Det är inte jag, som behöver hjälp! Det är min son (eller min fru eller min far), som behöver hjälp. Jag har inte tvångssyndrom!” Det är sant men du lider troligen också, som ett resultat. En familj där en av medlemmarna har en kronisk sjukdom, är en familj under stress. Om du bläddrar igenom den här boken, så betyder det att du antagligen bekymrar dig över någon du älskar, som har tvångssyndrom. Hans eller hennes tvångssymptom har antagligen fått dig in i en tillfällig eller konstant vårdgivarroll, som är mycket krävande och som tar på dina krafter. Du kanske inte ens inser hur mycket press du är under eftersom familjekriser sätter all uppmärksamhet på den familjemedlem, som verkar ha “mest” problem. Liksom många av oss var, är du troligen van vid att inte tänka på dig själv särskilt mycket. Det kanske verkar själviskt eller onödigt, eller du kanske känner att du inte har tid att ta något av din uppmärksamhet från personen med tvångssyndrom (PMT) och ta tid för dig själv. Om det bara är ett budskap den här boken bär till dig, så hoppas vi att det är att om du tar hand om dig själv så kommer det att förbättra din relation till PMT. I den här familjemanualen erbjuder vi hoppet att du kan leva ett lyckligt, helt liv även om din älskade inte tillfrisknar fullständigt från tvångssyndrom. Vi kommer också att ge dig några förslag på vad du kan göra för PMT utan att skada dig själv. Vi hoppas att den här boken gör ditt liv lite lättare och din relation mer tillfredsställande.

Att leva med och att älska någon, som har tvångssyndrom

Många har levt tillräckligt länge med en tvångssyndrom-drabbad för att veta vad som inte hjälper. Vi känner var och en vid tillfällen att vi vill rädda, bota och skydda personen från sitt tvångssyndrom. Vi har velat få dem att förstå hur mycket sjukdomen skadar alla och envar och vi har prövat allting för att få dem att sluta. Några gånger har vi, i ilska och frustration skrikit: “Sluta bara!”. Sen har det funnits tillfällen när det har verkat lättare och snabbare att bara göra tvångsritualen åt dem: “Låt mig kontrollera(städa, räkna) det åt dig”. Vi hoppades att det skulle försäkra personen eller få honom att se hur orimligt hans uppträdande är, men det slutade bara med att vi själva blev fångade i sjukdomen, vilket är väldigt tröttande.

. . . . . . . .

Vad som däremot fungerar är först och främst att skaffa kunskap om sjukdomen tvångssyndrom. Du utsätts för saker men saker utsätts också för dig. När du lär dig mer om tvångssyndrom, försök att skilja sjukdomen från personen och hur du känner för honom eller henne. Senare kommer vi att diskutera familjedynamik och du kan utforska din roll i familjen. Ju mer insikt du har desto mindre kommer du att känna dig som ett offer för tvångssyndrom. Läs så mycket du kan om tvångssyndrom och var inte rädd att ställa frågor till din doktor och försök att få reda på så många olika åsikter om behandling, som du behöver. Var tydlig och bestämd när du har med doktorer att göra. Var inte bara en “snäll patient”, som tyst lyder order. Det finns många nya mediciner för tvångssyndrom och du vill vara säker på att du har en doktor, som kommunicerar ärligt med dig och är känslig för patientens behov och eventuella biverkningar av medicinen. Anklaga och attackera inte doktorn. Se till att du blir hörd.

. . . . .

Al-Anons familjeprogram, vilket utvecklades som gensvar på och i relation till alkoholism, är en användbar modell för att återvinna hälsa och finna glädje och personlig utveckling när du älskar någon, som har tvångssyndrom, vare sig de är villiga att arbeta på tillfrisknande eller inte. Tre enkla Al-Anon principer är tillämpbara på att leva med en PMT och de är viktiga för att kunna överleva situationen:

  • Din familj har inte orsakat tvångssyndrom.
  • Din familj kan inte kontrollera tvångssyndrom.
  • Din familj kan inte bota tvångssyndrom.

. . . . . . . .

Möjliggörande är när du skyddar någon från konsekvenserna av deras handlande, och på så sätt tar ifrån dem rätten att lära sig och växa. Möjliggöraren säger “Du är inte kompetent. Jag har kontroll här.”, och PMT förstår budskapet att de är beroende av dig, vilket är förödmjukande för dem och dränerande för dig. Möjliggörande uppmuntrar en beroendestrategi hos PMT för att få beskydd och uppmärksamhet. Beroende människor blir osäkra på sin egen förmåga, rädda för förändringar, misslyckande och oberoende. Värst av allt, möjliggörandet uppmuntrar faktiskt sjukdomen att befästas och växa. Det matar sjukdomen, som en blåsbälg matar elden.

. . . . . . . .

Obsessive Compulsive Anonymous (OCA)

OCA:s Tolv-Stegs program har hjälpt många PMT att tillfriskna från tvångssyndrom. Gruppmöten kan hjälpa till att bryta den isolering, som PMT upplever. Känslan av skam och hemlighetsmakeriet, som kommer av att “det är bara jag, som har det så här” försvinner. OCA har också många specifika förslag för att hjälpa PMT att bryta den onda cirkeln av tvångssyndrom och återvända till ett normalt liv. OCA är ett Tolv-Stegs program, som leder sina medlemmar att överlämna sig till en andlig kraft, av eget val, för att kunna förändras. De Tolv Stegen är också en metod att upptäcka och bemöta ohälsosamma karaktärsdrag, som PMT ofta delar.

. . . . . . . .

” Det talas mycket om att tvångssyndrom orsakas av en kemisk obalans i hjärnan. Min personliga teori om detta är att det kan vara en kemisk obalans, men jag tror att vi påverkar kemikalierna med våra känslor och våra reaktioner. Jag tror att människor med tvångssyndrom håller fast vid förbittring och ovilja mycket mer än den ‘normala genomsnittsmänniskan’. Människor med tvångssyndrom är känsligare än andra människor, men genom att tillämpa de Tolv Stegen, kan en person komma att tycka om denna fridfullare livsstil” -OCA-medlem.

. . . . . . .

“Både tvångssyndrom och alkoholism är beroendebildande, okontrollerbara, missriktade sökanden efter känslor av lättnad, som bara leder till smärta”-OCA-Recovering from OCD.

. . . . . . . .

Använd “Jag” budskap: “Jag tycker . . . Jag känner . . . Jag förstår . . . Jag vet inte . . .”. “Jag” budskap är förklarande, inte aggressiva. Denna teknik leder en bra bit på väg mot att hela den skadande atmosfär av skuldbeläggning, som kan ha varit rådande en lång tid. Lägg märke till hur du känner dig när någon börjar en mening med “Du . . .”. De flesta människor i en konfliktläsande situation känner sig defensiva när “Du . .” uttalanden görs, särskilt om det är “Du gör alltid . . .” eller “Du gör aldrig . . .” anklagelser. Tänk över det: “Alltid” och “aldrig” är orättvisa kategoriska påståenden, som kan motsägas med bara ett exempel på motsatsen. Detta leder till gräl och till att man smiter ifrån sitt eget ansvar: Ingen kan få någon annan att känna på ett speciellt sätt. Känslor är vars och ens personliga ansvar och kan inte kontrolleras av andra människor.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN