Behandling

Behandling av tvångssyndrom som var för sig eller i olika kombinationer har visat sig kunna hjälpa många är:

Bakom länkarna här ovan finns bl.a. en text av en amerikansk expert på beteendeterapi och en text om läkemedelsbehandling av vår egen medicinske expert Janerik Nawrin.

Om man upplever att livet fungerar dåligt till följd av tvångstankar och tvångsritualer (se diagnoskriterier) så finns det två saker att välja på:

  1. Fortsätta med tvångsritualerna och hoppas på att problemen ska försvinna av sig själv.
  2. Söka hjälp.

Många väljer länge alternativ ett. Erfarenheten visar dock att detta för de flesta i längden blir alltför besvärande.

Om man väljer alternativ två så måste man vara medveten om att det fortfarande finns vårdpersonal som är dåligt insatta i vad tvångssyndrom är för något. Det gäller att vara tydlig och att om man får ett dåligt bemötande på ett håll inte vara rädd att vända sig någon annan stans.

 

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN