9:e november 1997

Vi träffades vid Skutan vid tvåtiden.

Kaffebordet var dukat och vi bänkade oss för att hålla årsmöte:

 • Lenas verksamhetsberättelse med en sammanfattning av vad vi har gjort under det gågna året lästes upp. Det var en hel del.
 • Bokslutet visade på en behållning av ca 6000:-. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen och så beslutades.
 • Till ny ordförande valdes Lars Hallberg i sin frånvaro på valberedningens förslag.
 • Styrelseledamöter omvaldes.
 • Mona och Jakob valdes till revisorer. Berit slutar i föreningen.
 • Styrelsens förslag till verksamhet för nästa år presenterades kort.
  • Möten på Skutan en söndag i var månad.
  • Bjuda in någon “avslappningsexpert”.
  • Naturpromenader.
  • Teaterbesök.
 • Agneta avtackades med tal och blommor.

Vi drack kaffe och åt kakor, som föreningen bjöd på.

Jakob informerade om sina försök att påverka vuxenpsykiatriska kliniken att erbjuda beteendeterapi till personer med tvångssyndrom.

Jan informerade om sitt arbete att tilsammans med andra brukarföreningar i FÖR (=För Öppna Relationer) informera makthavare om vår existens och vår verksamhet.

Jan visade också en ny informationsvideo om Touretts syndrom.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN