Verksamhetsberättelse

961001-970930

Vi brukar träffas på skoldaghemmet Skutan i Åhus eller ute i naturen.

Vi avslutade år 1996 med luciafest då föreningen bjöd på kaffe, lussekatter m.m. Vi började år 1997 med en januariträff, då Lasses son Jonas med en kompis bjöd på musikunderhållning.

Då startade också våra studiecirklar, en för anhöriga och en för de tvångssjuka. Vi har försökt diskutera gemensamma problem, lära oss mer om sjukdomen, stötta varandra.

I april hade vi besök av Lasse Koncke från Lund. Han berättade om sin behandlingsterapi. Janerik Nawrin har informerat om mediciner.

Jakob har informerat om allt material han lagt in på Internet och allt han hämtat hem därifrån.

Vi har besökt Kjugekull och Stiby backar, Listerlandet. Vi har haft en gemensam träff för hela Skåne och Göteborgsföreningen i Båstad – Norrvikens trädgårdar. Vi har gjort vandringar i Åhus, hamnen och Kronoskogen.

961020 var vi inbjudna till en utbildningseftermiddag i Kristianstad, anordnat av MEDA.

961113, Psykiatrins Dag tog på vissa håll upp tvångssyndromet.

Vi efterlyser fortfarande behandlande läkare och beteendeterapeuter.

Vi har fått igång ett samarbete med Panikångestförbundet och SPES, för att göra gemensam sak mot myndigheterna.

970406 hade Janerik Nawrin och Helsingborgsgruppen tillsammans med MEDA ordnat en informationsträff i Helsingborg. Inför detta hade Janerik ett pressmöte i Kristianstad. En journalist från Helsingborgs Dagblad skrev en helsidesartikel om tvång.

Lars Hallberg har sammanställt en enkät, där han frågat alla medlemmar om deras önskemål om våra träffar.

Vi tackar alla för att ni kommit till träffarna och för att ni stöttat varandra och så hoppas vi på ett nytt givande år.

På styrelsens vägnar.

Lena, sekreterare

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN