Tal till Agneta

En sak som jag tror att vi alla, som har erfarenhet av tvångssyndrom, har känt någon gång är maktlöshet. Maktlöshet därför att alla våra ansträngningar att på egen hand och med bara vår egen vilja kontrollera eller motverka tvångstankar eller tvångsritualer har misslyckats. Insikten att min egen vilja inte räcker till behöver dock inte leda till att jag lägger mig ner och ger upp.

För ca fem år sedan tog du tag i uppgiften att organisera och leda en lokalförening av Ananke här i nordöstra Skåne & Blekinge. Det är ingen lätt uppgift att leda en förening där medlemmarna har så olika bakgrund, som vi har: Här finns lärare & läkare, bussförare & barnskötare, assistenter & arbetslösa, Skåningar, Blekingar, Göingar och en och annan Stockholmare i förskingringen. Här finns personer med tvångssyndrom och mer eller mindre medberoende föräldrar, barn, äkta makar och vårdgivare.

Några vill att vi ska sälja lotter, dricka kaffe och ha allmänt trevligt på våra möten, några vill ordna självhjälpssamtal med krav på tystnadsplikt och anonymitet. Några vill gå ut i naturen och hämta kraft där, några vill ordna studiecirkel för anhöriga, några vill skaffa möteslokal, kontorsutrustning och samverka med andra patientföreningar, några vill informera om tvångssyndrom på skolor, daghem, försäkringskassor eller rakt ut i rymden på internet.

När idéerna står som spön i backen kan det vara bra att balansera med lite sund skeptisism för att idéerna ska kunna förvaltas och förverkligas och det har ofta blivit din ibland otacksamma uppgift. Egentligen är det fantasktiskt att lokalföreningen fortfarande finns och det tror jag att vi till stor del kan tacka dig för !

Det jag tror att vi har gemensamt förutom mer eller mindre smärtsamma upplevelser av tvångssyndrom är en viss ödmjukhet inför våra möjligheter att klara allting på egen hand och en tro på, eller i alla fall en förhoppning om att vi tillsammans kan uppnå mer än vad vi kan var och en för sig.

Jag vill tacka dig å föreningens vägnar för dina insatser som ordförande under den här tiden och å min familjs vägnar för det stöd och den omtanke, som du visade oss när vi hade det som värst med tvångssyndrom för ett och ett halvt år sedan. Det satte vi stort värde på.

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN