Vanliga frågor.

  1. Vad är tvångssyndrom?
  2. Vilka är några av symptomen vid tvångssyndrom?
  3. Är alla människor med tvångssyndrom “tvättare” eller “kontrollerare”?
  4. Om jag har något av dessa symptom eller beteenden, betyder det då att jag har tvångssyndrom?
  5. Anses tvångssyndrom vara en ångestsjukdom?
  6. Hur vanligt är tvångssyndrom?
  7. Är tvångssyndrom bara en “fluga”?
  8. Varför “bara slutar” inte en individ med tvångssyndrom, med sitt beteende?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi framför här vårt tack till OCF-CALIFORNIA för att vi har fått tillstånd att översätta och lägga ut deras avsnitt med Frequently Asked Questions About OCD!!

Detta är resultatet av översättningen så långt. Jag fyller på efterhand, som tiden tillåter. Om ni vill se orginalet så använd länkarna här ovan.

Jakob

1. Vad är tvångssyndrom?

Det är en sjukdom, som orsakar att en individ har oönskade tankar av en skrämmande eller störande natur, vilka i sin tur kan få personen att göra saker upprepade gånger. Personen kan utföra vissa ritualer för att skydda mot fara, eller tvätta sig själv eller personliga delar av hemmet eller arbetet om och om igen. Diagnoskriterier.

2. Vilka är några av symptomen vid tvångssyndrom?

Symptom och beteenden, som har samband med tvångssyndrom kan vara av många olika slag. Det de först och främst har gemensamt är att de är oönskade beteenden och/eller tankar, som förekommer mycket ofta, dvs flera gånger om dagen. Symptomen kan, om de inte behandlas, öka till att ta all den drabbades vakna tid i anspråk.

Några av symptomen och beteendena kan innebära, men är inte begränsade till:

3. Är alla människor med tvångssyndrom “tvättare” eller “kontrollerare”?

Nej. Tvångssyndrom manifesterar sig på en mängd olika sätt, och individer lider vanligen av en kombination av symptom. De flesta människor med tvångssyndrom har det gemensamt att de har svårigheter med dagliga aktiviteter, som tex långsamhet, perfektionism, uppskjutande, obeslutsamhet, missmod och familjesvårigheter.

4. Om jag har något av dessa symptom eller beteenden, betyder det då att jag har tvångssyndrom?

Det beror mycket på i vilken grad symptomen eller beteendena stör ditt tänkande, resonerande och/eller din livsfunktion. Om du känner att du har något av dessa symptom eller symptom av en likartad natur, sök upp en kompetent psykiater med erfarenhet av tvångssyndrom och diskutera dina symptom.

5. Anses tvångssyndrom vara en ångestsjukdom?

Ja. Tvångstankarna orsakar ångest, oro, vilket resulterar i ett behov att utföra tvångsritualer, som ger tillfällig lättnad.

6. Hur vanligt är tvångssyndrom?

Trots att det en gång ansågs ovanligt, plågar tvångssyndrom så många som 160000 svenskar eller en på femtio. Sjukdomen påträffas lika ofta hos män, kvinnor, barn, och människor av alla raser och social-ekonomisk bakgrund.

7. Är tvångssyndrom bara en fluga?

Nej. Genom historien har nya sjukdomar upptäckts och mer information har samlats om dessa sjukdomar. Fall av tvångssyndrom har dokumenterats genom århundradena. Tvångssyndromets hemliga natur höll många borta från läkare och andra hälsovårdsarbetare. After effective treatments were developed, more people stepped forward with their symptoms or were diagnosed by clinicians who now knew to look for the disease. Efterhand som effektiva behandlingar har utvecklats, har fler människor trätt fram med sina symptom eller blivit diagnostiserade av vårdpersonal, som haft kunskap att känna igen sjukdomen. Olyckligtvis har fortfarande mentalsjukdom en skamstämpel. Med tiden hoppas både experter och patienter att detta skall förändras.

8. Varför “bara slutar” inte en individ med tvångssyndrom, med sitt beteende?

De flesta önskar verkligen att de kunde. Antagligen är den största orsaken till att de inte “bara slutar” ångest, oro eller obehag. Personen med tvångssyndrom lider av intensivt obehag över vad det än är, deras symptom fokuserar på. De vill “försäkra sig om” att vad det än är de fokuserar på blir omhändertaget. Tvångssyndrom är en tvivelssjukdom och därför känner sig aldrig personen med tvångssyndrom riktigt säker på att vad det än är verkligen blir ordentligt omhändertaget. Ofta visar sig detta i form av en tvångsritual, som t.ex. handtvättning. Personen kan inte,hur mycket de än försöker, känna att deras händer är riktigt rena. Det finns alltid ett “tänk om”, som t.ex. “tänk om jag missade en liten ynka fläck?” och så fortsätter de att tvätta sig — för säkerhets skull. När en tvångsritual finns, växer obehaget till outhärdliga och skrämmande nivåer om inte tvångsritualen tillåts att äga rum.

 

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN