18 februari 2007

 

Vi träffades för att hålla årsmöte i Studiefrämjandets lokaler i Kristianstad.
Kerstin var inte så talför p.g.a. halsont så Lars tog hand om ordförandeklubban.
Verksamhetsberättelsen lästes upp. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket också beslutades.

Kerstin Evesson valdes till ordförande för ett år.
Lars H, Lena N och Björn I valdes till styrelseledamöter på två år.
Thony L, Jan H, Elisabeth C och Anita Å valdes till suppleanter på ett år.
Jakob M och Mona P valdes till revisorer på ett år.
Elisabeth C, Agneta K och Thony L valdes till representanter i FÖR-gruppen.
Agneta K, Mona P och Thony L valdes till representanter i referensgruppen.
Janerik N valdes till medicinsk expert.
Jakob M valdes till ansvarig för webbplatsen.
Thony L valdes till materialansvarig.
Carina L och Tore E valdes till valberedning.
Förslag till verksamhet under våren presenterades.

Efter mötet fikade vi och såg på bilder från en tidigare utflykt och en inspelning av ett program från Kanal 5 om bl.a. OCD där Thony och Carina medverkade.

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN