Verksamhetsberättelse

2006

Styrelse har under verksamhetsåret varit:
Kerstin Evesson

ordförande

Lars H

vice ordförande

Britt A

kassör

Lena N

sekreterare

Evalott J

ledamot

Agneta K

ledamot

Janerik N

ledamot

Elisabeth C

suppleant

Jan H

suppleant

Björn I

suppleant

Thony L

suppleant

Övriga funktionärer har varit:

Medicinsk expert: Janerik N

Revisorer: Jakob M och Mona P.

Valberedning: Tore E och Carina L.

Webbplatsansvarig: Jakob M.

Representanter i FÖR-gruppen: Elisabeth C, Kerstin E, Lasse J, Agneta K och Thony L.

Representanter i Referensgruppen: Agneta K, Thony L och Mona P.

Materialansvarig: Thony L.

Medlemsmöten under året: 29 januari (årsmöte), 18 februari, 19 mars, 9 april och 29 april på Studiefrämjandet. 6 juni hemma hos familjen Evesson, 8 juli vid Galtsjön, 26 augusti, 17 septermber, 29 oktober och 19 november på Studiefrämjandet och 8-10 december med övernattning på Furuboda.

Styrelsemöten: 13 januari, 29 januari, 18 februari, 19 mars, 29 april, 26 augusti, 20 november (telefonmöte) och 28 december.

Aktiva medlemmar ca 50 personer + anhöriga.

Kerstin Evesson har varit i Stockholm på Svenska OCD-förbundet ett flertal gånger, hon är med i deras styrelse. Kerstin har även fortsatt med “Ny i psykiatrin”. Kerstin och Lars har fortsatt med sina informationer, bl.a. i Karskrona och Göteborg. Många andra har spridit information och delat ut broschyrer. Kerstin har deltagit flera gånger med brukarföreiningar och psykiatrisamordnare i Sölvesborg och berättat om OCD. Vid en träff  på Hälsocenter i Ronneby deltog flera från vår förening. Britt informerade om stödgrupper där. Agneta har hållit i en anhörigcirkel under våren. Vi har haft besök av KBT-kunnige Tomas Gustavsson från Helsingborg, överläkare Susanna Sundgren från Karlskrona och två KBT utbildade personer med Steg 1-utbildning från Kristianstad.
Britt har sökt bidrag och vi har fått ca 4000:- från Kristianstad kommun. Vi har skickat brev till alla kommuner i vårt verksamhetsområde  och bett om bidrag. Några har nekat oss bidrag och andra har bett oss återkomma.
Kerstin har lagt ned mycket arbete för att få till stånd årets två sommarläger. Många av våra medlemmar deltog i Valjevikslägret 27-31 juli. Kerstin ordnade vårt miniläger med luciafirande på Furuboda i december.
Kerstin och Evalott har fått utbildning för att leda en självhjälpsgrupp.
Thony pratade om Tankens kraft på Psykiatrins dag i Hässleholm i september.
Vi har diskuterat att byta från Studiefrämjandet till Studieförbundet Vuxenskolan, men har beslutat att stanna kvar hos Studiefrämjandet tillsvidare. Vi har diskuterat samarbete med andra brukarföreningar.
Vi har haft många diskussioner om hur vi skall aktivera nya medlemmar.

Kristianstad 2024.02.12

Lena N, sekreterare.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN