3:e mars 2002

Vi samlades på Skutan ca 20 personer. Jan Hinderyd berättade om RiksAnankes tvådagars seminarium om tvångssyndrom i Stockholm i slutet av april. Det blir ett intressant program med många medverkande från hela landet. RiksAnanke vill ha vår hjälp att bjuda in vård- och skolpersonal till detta möte. Du kan läsa mer om programmet på RiksAnankes nätplats. www.ananke.org.

Vi fikade och pratade och Janerik berättade om några nya böcker.

Nästa möte ska hållas i Mörrum den 7:e april.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN