Om OCD-Föreningen i Malmö

OCD är det internationella namnet för tvångssyndrom (Obsessive, Compulsive Disorder). Ananke är namnet på en grekisk ödesgudinna.

OCD-föreningen Ananke i Malmö är en av ett dussin olika föreningar som är spridda över hela Sverige och som alla tillhör Svenska OCD-förbundet Ananke.

Vi vill stödja personer med OCD och deras anhöriga. Vi ordnar därför en mötesplats i Malmö där man kan finna andra i samma situation att dela sina erfarenheter med. Varannan torsdag (jämna veckor) har vi Öppet hus på Kirsebergsgatan 33 i en lokal som på dagtid heter Träffpunkten Hörnan. Läs mer här.

Vi har också något som vi kallar ”stödgrupper ”. Det är studiecirklar som anordnas av olika OCD-föreningar runt om i landet. I Malmö samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet är: kunskap, stöd och råd om OCD. Läs mer här.

Svenska OCD-förbundet Ananke har en hemsida där du kan finna mycket information om OCD och om vad förbundet arbetar med på riksplanet. Där kan du också läsa delar ur vår tidning ”Nytt om OCD” som utkommer ca 4 gånger om året.

 

Senaste nytt

Under menyn höstens program finns nu vårt program för i höst.

OCD – föreningen Ananke i Malmö kommer att starta en studiecirkel under hösten /våren. Är du intresserad så anmäl dig till studiecirkeln ”Stöd-grupp vid OCD” Vi träffas vid 12 tillfällen och det brukar vara mellan 8 – 10 personer i gruppen som består av personer som har OCD och närstående. Du får ett bra informationsmaterial och lär dig mycket om OCD och om hur en KBT behandling går till.

Vi kommer att träffas varannan vecka, kvällstid 2.30 timme i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Malmö. Vilken veckodag är ännu inte bestämd.
Vi som leder cirkeln är en närstående och en person som har OCD.
Välkommen att anmäla dig till:

Annette Skog tel: 040 – 46 03 51
annette.skog@swipnet.se

Gunnel Gudbrand tel: 040 – 18 32 11
gunnel.gudbrand@telia.comSenaste uppdatering: 2023-09-24

Denna Webplats är gjord av Magnus Malmström