Stödgrupp vid OCD

Stödgrupp vid OCD är studiecirklar som anordnas av olika OCD-föreningar runt om i landet. I Malmö samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet är: kunskap, stöd och råd om OCD.

Studiematerialet är utformat av OCD-teamet BUP i Uppsala och består av informationsfilmer, diskussionsfrågor, skriftlig information och hemuppgifter. Studiecirkeln/stödgruppen riktar sig till den som har OCD eller är anhörig eller till den som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med OCD.

Stödgruppen leds av två personer som båda har personlig erfarenhet av OCD och som har utbildats för att leda en sådan här grupp.

Stödgrupperna består av 8-10 deltagare (förutom ledarna). Man har 12 träffar, (en gång varannan vecka) ca två och en halv timme varje gång. Det är en sluten grupp dvs. man tar inte in nya medlemmar efter andra träffen.

Just nu pågår en sådan grupp. En ny grupp startar till hösten. Utvärderingen av de grupper som har funnits hitills har varit positiv både från deltagare och ledare.

Om du vill anmäla dig till en stödgrupp eller har andra frågor så kan du vända dig till föreningens kontaktpersoner.