Öppet hus

Vi vill stödja personer med OCD och deras anhöriga . Vi ordnar därför en mötesplats i Malmö där man kan finna andra i samma situation att dela sina erfarenheter med. Varannan torsdag (jämna veckor) har vi Öppet hus på Kirsebergsgatan 33 i en lokal som på dagtid heter Träffpunkten Hörnan. Du går dock inte in genom den dörren som ligger mot Kirsebergstorget, utan går till gaveln till vänster. Där ringer du på porttelefon: Hörnan 114 , så svarar vi inifrån lokalen och öppnar för dig. ”Vi ”, det är en eller flera av föreningens styrelse som alltid finns i lokalen mellan kl.18.00 och cirka 20.00 på de här torsdagarna. Öppet hus betyder hos oss: enkla, informella träffar över en kopp kaffe där man alltid kan finna någon att prata med. Vill man inte prata, utan bara lyssna, så går det också bra. På de här träffarna brukar det komma ca 5-8 personer varje gång.

Några har varit där förut. För andra är det första gången. Några är kanske i 25-årsåldern, några 55, någon 15 och någon 65. Båda könen är lika vanliga. Andelen som har OCD respektive är anhörig är också lika. Ibland kommer det också någon som jobbar inom vården, ibland tillsammans med en patient. Våra Öppet husträffar kan alltså bli väldigt olika , beroende på de som är där just den kvällen. Men det verkar som att de flesta som har kommit dit också fått något ut av det. Vi som ordnar det tycker själva att det känns meningsfullt

När man har OCD så har man ofta starka skamkänslor över sina tankar och över sitt beteende . Det blir ofta en känsla av befrielse när man möter andra i samma situation. .

Plats: Kirsebergsg. 33 (Porttelefon, tryck på "Hörnan" 114)
Ingång är runt hörnet om Hörnan i det vanliga trapphuset.
Tid:

Varannan Torsdag (jämna veckor) 18.00 – 20.00. (Ej röda dagar)

Under sommaren är det Öppet hus följande dagar: 22 maj, 29 maj, då är det årsmöte, 26 juni, 24 juli, 14 augusti och 28 augusti. Från och med den 18 september är det Öppet Hus varannan vecka.


Så här ser lokalen Hörnan ut sett från kirsebergstorget. Ingången till öppet hus sker inte via dörren som syns på bilden utan via ingången på bilden till höger Här är ingången runt hörnet om Hörnan.