Startsidan

Vad är OCD?
Beteendeterapi

Läkemedel
Artiklar om OCD

Kontakt


Styrelse
Länkar
Gästbok
Diskussionsforum

 

Beslut från Högskoleverket hotar utbildning av KBT-terapeuter

I början av maj avslog Högskoleverket Beteendetera- peutiska föreningens ansökan om att få utfärda psykoterapeutexamen. Föreningen har sedan 30 år utbildat och examinerat ca 400 terapeuter, men skulle genom HSV:s beslut hindras att göra det fortsättningsvis. Högskoleverket har tillsatt en särskild sakkunniggrupp som utarbetat nya krav för psykoterapiutbildningar. Gruppen har nyligen avslagit Beteendeterapeutiska föreningens ansökan om att fortsatt få bedriva utbildning och utfärda examinationer, så som man gjort i 30 år. Gruppen föreslår att ansökan avslås av följande skäl:

1. BTF ger enbart grupphandledning till utbildningsdeltagarna, ej individuell handledning.

2. BTF ställer inget krav på att utbildningsdeltagarna ska gå i individuell terapi, utan godkänner även gruppterapi. Inom BTF ifrågasätter vi grunden för dessa slutsatser. Sakkunniggruppen består uteslutande av personer med psykodynamisk inriktning, vilket tydligt missgynnat bedömningen av BTF:s ansökan. Istället för mångfald inom terapiområdet leder deras snäva synsätt till enfald. Det finns flera skäl till att BTF inte vill följa riktlinjen om individuell handledning och terapi. s KBT utgår från forskningsbaserad psykologi och det finns ingen empiri som stöder dessa riktlinjer, de är godtyckliga.

Utbildningen av KBT-terapeuter skulle enligt vårt synsätt kraftigt försämras om vi blev tvungna att följa dessa. Upplägg med grupphandledning och gruppterapi passar KBT som terapiform och det finns många pedagogiska och praktiska fördelar. s Såvitt vi känner till finns det inget annat land i världen där individuell egenterapi utgör en del av utbildningen till KBT-terapeut, än mindre att den är obligatorisk. s Tidigare yttranden från andra sakkunniga (bla UHÄ mitten av 70-talet och Socialstyrelsen 1997) säger klart att gruppterapi är ett likvärdigt alternativ till individuell terapi vid utbildning av KBT-terapeuter.

Efterfrågan på forskningsbaserad/evidensbaserad behandling ökar (från uppköpare och klienter). KBT är den form av psykoterapi som har det ojämförligt största forskningsstödet för goda behandlingsresultat. En stor grupp patienter är beroende av att detta behandlingsalternativ erbjuds inom vården. Det är därför orimligt att HSV och dess sakkunniggrupp med ett psykodynamiskt synsätt ställer krav som hindrar BTF från att bedriva utbildning, särskilt som det i dagsläget råder kraftig brist på utbildade KBT-terapeuter i Sverige.

BTF har länge drivit och utvecklat en sådan terapeut- utbildning och har starka förankringar i forskning och internationella kontakter med systerföreningar över hela världen. Vi uppmanar därför alla som har intresse av att fler KBT-terapeuter utbildas att agera! Inom BTF har vi begärt företräde hos utbildningsdepartementet som kan fatta beslut i frågan. Inför det mötet är det mycket viktigt att berörda personer och organisationer visar sitt missnöje med HSV:s beslut.

T ex kan man kontakta Gunilla Börjesson, som är ansvarig för ärendet på Utbildningsdepartementet:

e-post: gunilla.borjesson@education.ministry.se
tel 08/405 13 27

Kontakta även:

Aftonbladet: red@aftonbladet.se, 08-7252000,
031-7013030

Expressen: redaktionen@expressen.se, 08-6190450

Dagens Nyheter: info@dn.se, 08-7381000, tipstel.:
08-7381006

Svenska Dagbladet: www.svd.se, 08-135000,
idag@svd.se
, 08-135288

Sydsvenskan: sydsvenskan@sydsvenskan.se,
040-281200

Aktuellt: aktuellt@svt.se, 08-784 77 00

Rapport: rapport@svt.se, 08-784 77 00

TV4 Nyheterna: http://www.tv4.se/

Ekot: ekot@sr.se, 08-784 50 00

Studio1: studioett@p1.sr.se, 08-784 71 60

Efter 3: Efter.3@p4.sr.se, 08 – 784 28 45
(direkt
reporter)

Folkradion: folkradion@p3.sr.se, 08-784 50 00

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering styrelsen

Svenska Psykiatriska Föreningen

Lil Träskman-Bendz, ordf. Lil.Traskman_Bendz@psykiatr.lu.se
Hans Ågren, v.ordf. hans.agren@neurotec.ki.se
Bo Sjödin, sekr. spf.sekr@anima.se

Stochholms Psykiaterförening

Håkan Götmark, ordf.

Utbildningsutskottet

Samtliga ordinarie ledamöter Socialstyrelsen,

Nina Rehnqvist
Peter Brusén
Leif Näfver
Margareta Rydbeck

Riksförsäkringsverket

Stochjjholms Universitet

Lars-Göran Öst, prof.psyk.inst.

Uppsala Universitet

Erik Börjesson, prof.psyk.inst
Lars Westling

Umeå Universitet

Bengt-Åke Armelius, prof.psyk.inst.

Göteborgs Universitet

Philip Hwang, prof.psyk.inst.

Beteendeterapeutiska Föreningen.

Vi är tacksamma för allt stöd vi kan få med detta! Vänligen, Beteendeterapeutiska föreningens styrelse


Copyright © 2001 A PBA production Webmaster