14/1-2007

Vad har du för erfarenheter av vården?

Elever på Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet vill veta vad dina erfarenheter från vården är. Du som är över 18 år och lider av tvångssyndrom kan via deras webbenkät svara på några frågor för att öka kunskapen om hur patienter med OCD blivit behandlade när det sökt vård.

Enkäten är självklart helt anyonym och du hittar den här

//Styrelsen

14/1-2007

Vårprogram!

Nu ligger programet för våren 07 uppe.
Ni hittar det under länken “program”


//Styrelsen

14/11-2006

C-uppsats Tvångssyndrom/OCD Att berätta eller inte berätta, det är frågan.

Charlotta Lysmark och Monica Wallenius har skrivit en C-uppsats om detta vid
Högskolan i Borås, vårterminen 2006.

För att ta del av en kortare sammanfattning klicka här (22kb)
För hela uppsatsen klicka här (158kb)


//Styrelsen

Get Firefox!