OCD-föreningen Ananke i Umeå
Stödförening för anhöriga och drabbade av OCD – tvångssyndrom
 

* aktiviteter 

* föredrag

 * vad är OCD?
* finns hjälp?
* lästips


* styrelse
* föreningen
* länkar
* kontakt

 

 

 

Föreningens organisation.

Linda Lundfeldt – ordförande
Annika Lundholm- sekreterare
Jan Lundfeldt – kassör
Birgitta Johansson

Thore sätre
Anna Knutgård
Ulrika Almroth


Revisorer
Vakant

Firmatecknare
Styrelsen två i föreningen

Föreningens adress
Föreningen Ananke i Umeå
Söndagsvägen 49
906 37 UMEÅ

Postgironr: 1035475-1

Adjungerande ledamöter
Stefan Backgård – psykiatriker, Umeå
Bengt- Olov Andersson – psykolog, Umeå
Annika Deverud – BUP, Umeå

Hedersledamot
Olle Åsard – ordförande i föreningen Ananke i Stockholm

 

 
 

Webmaster Linda L. 2023-06-06