OCD-föreningen  
ANANKE I UMEÅ
Stödförening för anhöriga och drabbade av OCD – tvångssyndrom
 
 

Föreningens organisation.

Britt Karlsson – ordförande
Linda Lundfeldt- sekreterare
Jan Lundfeldt – kassör
Britt Karlsson – kontaktperson
Christer Karlsson
Birgitta Johansson

Styrelsesupplenater
Thore Sätre
Gabriella Sundh


Revisorer
Jörgen Sundh

Firmatecknare
Styrelsen två i föreningen

Föreningens adress
Föreningen Ananke i Umeå
Söndagsvägen 49
906 37 UMEÅ


Postgironr: 1035475-1

Adjungerande ledamöter
Stefan Backgård – psykiatriker, Umeå
Bengt- Olov Andersson – psykolog, Umeå

Hedersledamot
Olle Åsard – ordförande i föreningen Ananke i Stockholm

 

* aktiviteter

* föredrag

 


* vad är OCD?
* finns hjälp?
* lästips
 


* styrelse
* föreningen
* länkar
* kontakt
* gästbok