Verksamhetsberättelse

2004

Styrelse har under verksamhetsåret varit:
Jan Hinderyd

ordförande

Kerstin

vice ordförande

Britt

kassör

Lena

sekreterare

Evalott

ledamot

Agneta

ledamot

Janerik

ledamot

Sten

ledamot

Lars

suppleant

Björn

suppleant

Tony L

suppleant

Linda W

suppleant

Revisorer har varit: Jakob och Mona.

Valberedare har varit: Tore och Anita.

Representant i FÖR-gruppen har varit Agneta.

Föreningen har haft styrelsemöten: 7 jan., 25 jan., 22 feb., 25 april, 13 juni, 26 sept. och 14 nov.

Föreningen har haft medlemsträffar: 25 jan. (årsmöte), 22 feb, 29 mars och 25 april i Kristianstad, 22 maj Botaniska trädgården i Lund, 13 juni i Yngsjö, 28 aug. Kjugekull, 26 sept. och 23 okt. i Kristianstad, 14 nov i Mörrum och 11 dec. i Kristianstad.

Kerstin och Lars har informerat på utbildning i Göteborg.

Kerstin har fortsatt sin information på “Ny i psykiatrin” och på andra ställen.

Kerstin har varit i Stockholm på Svenska OCD-förbundet Ananke, där hon är med i styrelsen.

Vi har gästat Carina och Tony i Yngsjö, en fin dag då många deltog.

Kerstin har lagt ner ett stort arbete på att förbereda det stora OCD-lägret på Sundsgården i Helsingborg, som Svenska OCD-förbundet Ananke ordnade 30 juli – 2 aug. Deltagandet var stort från vår förening. Vi hade planer på en återsamling på hösten men tiden blev för knapp.

Britt har sökt bidrag från kommunen.

Lars har berättat för oss om sitt tioåriga förhållande till Cipramil.

Ulf Sterner har informerat om KBT.

Inger Hagelin från Förtroendenämden och verksamhetschefen för psykiatrin i NordÖstra Skåne, Lennart Meier har informerat oss.

Vi har skrivit till Omsorgsförvaltningen om våra önskemål.

Vi deltog i Psykiatrins Dag i Hässleholm med bokbord.

För övrigt har alla hjälpts åt att informera och dela ut broschyrer.

Kristianstad 2024.01.30

Jan Hinderyd, ordförande

Lena, sekreterare

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN