Verksamhetsberättelse

2003

Styrelse har under verksamhetsåret varit:
Jan Hinderyd

ordförande

Kerstin E

vice ordförande

Britt A

kassör

Lena N

sekreterare

Evalott J

sekreterare

Agneta K

ledamot

Janerik N

ledamot

Sten N

ledamot

Lars H

suppleant

Björn I

suppleant

Martina L

suppleant

Tony L

suppleant

Linda W

suppleant

Revisorer har varit: Jakob M och Mona P.

Medlemsantalet har varit ca 70 st. Vi har försökt få fler medlemmar att aktivera sig.

Föreningen har haft styrelsemöten: 7 jan., 26 jan., 17 feb., 6 april, 4 maj, 21 sept., 16 nov.och 14 dec.

Föreningen har haft medlemsträffar: 26 jan. (årsmöte), 2 mars och 6 april i Kristianstad, 4 maj i Karlskrona, 31 maj utfärd till Skäralid, 30 aug., 21 sept., 19 okt., 16 nov och 14 dec. samtliga i Kristianstad.

Vi har ordnat lotteri på silversmycken, tillverkade av Lennart N, för att förstärka vår kassa.

Vi har haft två stora informationsmöten med Pelle Sandstrak; på Folkets Hus i Karlskrona den 25 april i föreningens regi och på Söderportskolan i Kristianstad den 2 oktober i Studiefrämjandets regi. Medlemmar har deltagit i information på båda.

Vi har haft besök av Försäkringskassan och Personligt ombud.

Vi har informerat på Psykiatrins dag i Kristianstad och på Handikappmässan på Yllan i Kristianstad. Många medlemmar har aktivt deltagit.

Kerstin E har fortsatt sin information på “Ny i psykiatrin”, som bedrivs av landstinget.

Vi har varit aktiva under kampanjveckorna och lagt ut mängder av broschyrer och informerat så fort tillfälle givits.

Kerstin E och Lars H har informerat på Högskolan i Karlskrona och Jan H på undersköterskeutbildningen i Sölvesborg.

Kerstin E och Jan H har varit i Stockholm på OCD-förbundets möten.

Kristianstad 2024.01.25

Jan H, ordförande

Lena N, sekreterare

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN