Valberedning.

Inför årsmötet i januari 2004 behöver vi två personer som kan utföra valberedningens uppgift. Detta innebär att ringa runt till medlemmar och se till att det finns kandidater till de olika uppgifterna i styrelsen så att dessa val kan ske smidigt på årsmötet.

Du som är villig att ta på dig denna uppgift hör av dig till Kerstin Ewesson, vice ordförande 044-42035. 

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN