Under ett år

Tiden rinner liksom sanden

snabbt emellan fingrar ut.

Nyss låg vi i sol på stranden

snart skall granen kastas ut.

 

Men likväl består var dag

av så många små, små stunder

när vi om vi vill, tror jag

kan uppleva naturens under.

 

Se och höra, känna, lukta

årets alla små nyanser.

Inte katastrofer frukta

utan tro på livets chanser

 

till gemenskap med varandra

både människor och djur

när vi genom livet vandra

i en underbar natur.

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN