Ordföranden har ordet.

Här följer en redovisning av verksamhet som har ägt rum under hösten 1999:

 

Den första träffen ägde rum i Åhus den 22/8, där ett trettiotal medlemmar träffades. Programmet bestod bl.a. i en presentation av den utvärdering, som gjorts under våren, där våra medlemmar hade tillfälle att ge sin syn på innehållet i vår verksamhet.

Dessutom hade vi besök av representanter från Lundbecks, vilka s.a.s. gjorde studiebesök, samt presenterade diverse informations material. Vi visade även filmen “Tvingande tankar”, samt njöt av gemensamt fika utomhus i det vackra vädret.

 

Den nybildade arbetsgruppen för Blekinge anordnade höstens andra träff, vilken ägde rum i Mörrum, dit ca 30 personer hade tagit sig. Samling skedde vid Laxens Hus och därefter promenerade vi till det närbelägna församlingshemmet, där mötet började klockan 13.00.

 

Ann-Christin Andersson från Arbetsgivarföreningen i Karlskrona gav en presentation av rehabliliteringsprojektet “VÄNDPUNKTEN”, där långtidssjukskrivna erbjuds en utmärkt möjlighet att återkomma till den öppna arbetsmarknaden. För övrigt bestod programmet av litteratur information, besök på Laxens Hus samt gemensam måltid på Laxerian.

 

Träff nummer tre ägde rum i Åhus den 23/10. 42 personer mötte upp till ett möte där deltagarna delades in i samtalsgrupper (sex stycken) och där man under ca. halvannan timmes tid utbytte erfarenheter, tankar och känslor kring OCD.

 

Undertecknad rapporterade från mötet med Riksananke den 16-17/10 varefter dagen avrundades med gemensamt fika.

 

Med Ananke – hälsning!

 

Lars Hallberg

 

ordförande i Nordöstra Skåne/Blekinge lokalförening

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN