Janeriks programförklaring.

När jag skriver om en bok eller tidskrift, försöker jag först tänka efter om den kan ha något särskilt intresse för föreningens medlemmar eller för föreningen som sådan. Sedan försöker jag kort peka på de speciella värden publikationen kan ha och vem den i första hand kan tänkas rikta sig till. Jag försöker även bedöma läsbarheten och detta gäller i synnerhet om skriften är på något främmande språk. Jag försöker vidare göra en bedömning av dess vetenskapliga värde, och trovärdighet. Givetvis är mina synpunkter mina personliga och de kan diskuteras. Hör gärna av er med synpunkter till: ananke@telia.com eller till någon i styrelsen.

Det skall också sägas att alla som hittat något läsvärt, som ni tror hör hemma här, är välkomna med bidrag. Jag tycker att man skall kunna lämna in anonyma bidrag. Jag tror dock att det är av värde att veta om den som skriver, själv är drabbad eller anhörig. Helst ser jag dock att man undertecknar med namn. Vill man vara anonym tycker jag att någon i styrelsen skall veta vem som skrivit vad. Slutligen tycker jag även att det är rimligt att styrelsen förbehåller sig rätten att sortera bort sådant som den anser irrelevant. Kom ihåg att föreningen är politiskt och religiöst obunden och har ett centralt uppdrag att vara seriös och saklig.

Föreningen har beslutat att börja bygga upp ett bibliotek av särskilt intressanta böcker. Ansvaret att sammanställa förslag till ett sådant har fallit på Jakob och mig. Avsikten är att skaffa böcker som kan vara svåra att finna på biblioteken, för kostsamma för den enskilde mm. Det finns en intention att publicera förslagen på dessa sidor. Jag behöver väl inte säga att vi gärna vill ta del av Dina synpunkter och tillika gärna förslag på vad Du skulle vilja ha med, helst med motivering.

Janerik Nawrin,

psykiater, medicinsk rådgivare till lokalföreningen.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN