I oktober

Vinden slår till med full kraft

när jag passerar de sista furorna,

som ödmjukt böjer sig i kulingen.

Vågorna vräker sig in med våldsam kraft och

vattnet piskas till skum högt upp på stranden.

 

Sjön är skoningslös

och den slarviga homman på stolparna

vittnar om förödelsen.

 

Sommarens soldränkta badstrand

är nu vindpinad och övergiven.

Furorna tar kraften ur vinden

men det dova bruset från sjön

följer mig långt inåt land.

Hotfullt och rogivande.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN!