I augusti.

Den fuktiga värmen trycker mot tinningarna

och skjortan klibbar mot korsryggen.

Resterna av den senaste åskskuren

glänser i gatlyktornas sken.

En taxi kör förbi

och när motorljudet dör bort

fylls luften åter av

syrsornas stillsamma spelande.

En hund skäller någonstans i augustinatten.

Hur länge håller högtrycket?

 

Du fyller snart två år

och ditt liv är ett intensivt högtryck!

Alla småsaker ser du,

allt småprat snappar du upp,

alla skrymslen synar du.

Ständigt snackande

med givmild glädje

eller

våldsamma vredesutbrott.

 

Nu vilar du nog mot kudden

med håret vått av svett

efter kvällens sista protest:

“- Inte sova din egen säng!”

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN!