I april

En morgon råder en sådan förunderlig frid.

Det är något som har försvunnit

vilket ger ett sådant ovanligt lugn.

Nu kommer jag på vad det är!

 

Vinden har äntligen mojnat.

 

Cykeln rullar så lätt och jag hör fåglarnas morgonkonsert så tydligt.

Helgeåns vatten ligger blankt, som en Bellmansk spegel

och en vitkindad kniphane sträcker värdigt på halsen

där han simmar med sin maka i troget följe.

 

Tivoliparkens tuppar trumpetar trotsigt,

fyllda av förväntan

denna vilsamma vårmorgon.

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN!