I juli.

 

Flugorna killar mina armar

när jag sitter och hör vågskvalpet

varsamt vaska fram gruset

i gränslandet mellan strand och sjö.

 

Tärnan ger upp ett skri

över en lyckad fångst

och vinglar vidare

bort längs med haborren.

 

Sanden är varm mellan tårna,

men sjöluften är sval

mot mitt ansikte.

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN!