Hur det kan vara

När missmodets mörka glasögon

har ramlat ner för ögonen.

När hårda tankar

hånar alla egna handlingar.

När alla kloka ord från förr

klingar falskt, som tomma illusioner.

När tro, hopp och kärlek

förbyts i cynism, apati och självförakt.

När längtan bort från fler besvikelser

tynger sinnet, som en sten.

Då inser jag hur otillräcklig min egen förmåga är.

Då behöver jag kraft utifrån för att vilja gå vidare.

 

 

Men;

 

 

när ömheten och omtanken

löser upp de fastlåsta positionerna.

När ögonens varma blickar

glimtar in i själens djup.

När tanken på framtiden

vilar i trygg förväntan.

När det ännu okända

lockar mer än det skrämmer.

När längtan efter närhet

går runt i hela kroppen.

Då önskar jag kunna använda kraften med varsamhet.

Då vill jag förankra min tro i samvaron med mina närmaste.

Jakob

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN