5:e oktober 1997

Vi träffades vid Skutan vid tvåtiden. Vädret var strålande vackert så vi började med en lång promenad i Kronoskogen där vi fikade i det fria. Många av de ca: 25 deltagarna var ganska nya medlemmar och det är glädjande.

Efter promenaden samlades vi på Skutan igen och Lasse delade ut en enkät om vad var och en vill att föreningen skall göra under nästa år.

Lasse sammanställer och presenterar resultatet på nästa möte.

 

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN