15:e juni 1997

Vi träffades som vanligt på Skutan i Åhus vid tvåtiden.

Överläkare Janerik Nawrin, som har mångårig erfarenhet av behandling av personer med tvångssyndrom höll en lång och uttömmande föreläsning om läkemedelsbehandling.

Han redogjorde för:

  • Vilka preparat, som används i Sverige.
  • Hur de påverkar nervsystemet.
  • Vilka biverkningar de kan ha.
  • Vilka kombinationsbehandlingar, som är möjliga.

Janerik betonade att det kan ta flera månader innan effekten börjar märkas. Han sa att SSRI-preparaten ofta verkar först på deppression och därefter på tvångssymptom men att det som kan finnas kvar längst är patientens oro för återfall. Han sa också att det är viktigt att fylla sitt liv med något positivt när tiden för tvångsbeteende minskar.

Janerik sa att även kognitiv beteendeterapi, ensamt eller i kombination med läkemedel kan ha effekt på tvångssyndrom men att denna kompetens kan vara svår att få tag på i nordöstra Skåne och Blekinge.

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN