29 april 2023

 

På vårt möte den 29 april samlades vi runt Jeffrey Schwartz självhjälpsmanual.

Åtta medlemmar deltog.

 

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN