9 april 2023

Vi träffades på Studiefrämjandet i Kristianstad. Det var skönt att komma in i värmen från det blåskalla aprilvädret ute. Många stolar var framställda och det blev ett välbesökt möte. Thomas Gustavsson, psykolog och Kognitiv Beteendeterapi (KBT) terapeut höll föredrag ackompagnerad av proffsiga datastyrda illustrationer. Hans fru skulle också ha varit med och hållt i föredraget men sjukdom hade kommit i vägen.

Thomas berättade att han delar sin tid ungefär lika mellan klienter, handledning och utbildning inom KBT. Kännetäcknande för KBT är enligt Thomas:

 • Ett vetenskapligt förhållningssätt.
 • Problemanalys: Vad ska förändras?
 • Fokus på nuet och framtiden.
 • Vad upprätthåller problemen? Hypotes
 • Utvärdering av behandlingen.
 • Forskning på resultaten.

Thomas klargjorde att KPT eller Kognitiv psykoterapi bygger på teorin att ett ändrat tänkande ger ett ändrat beteende och att det trots likheten i förkortningen inte är detsamma, som KBT.

Thomas beskrev att rädsla är en icke viljestyrd reaktion som har en tydlig utlösare. Att rädsla fungerar som en förberedelse för försvar eller flykt. Att försvaret eller flykten har funktionen att minska rädslan. Att reagera på något som påminner om något skrämmande kallas undvikande och det används för att minska obehaget. Ångest är också en icke viljestyrd reaktion men har ofta en mindre tydlig utlösare.

Han talade om att ångest leder till att det autonoma nervsystemet aktiveras vilket leder till en mängd kroppsliga reaktioner. Bland annat drar blodkärlen ihop sig vilket kan fördröja en blödning. Vidare minskar blodförsörjningen till de främre delarna av hjärnan vilket leder till att en person med stark ångest inte har tillgång till sitt rationella tänkande. Ångest leder i regel till kamp, flykt eller stelfrysning. Ångesten i sig leder till att personen börjar tro att det som utlöste ångesten verkligen är farligt. I regel börjar personen genomföra olika aktiviteter för att minska obehaget. Det kan vara både yttre och inre aktiviteter. När dessa aktiviteter tar större och större plats i en persons liv leder det till mindre utrymme för andra “positiva” aktiviteter.

Thomas berättade att om en person söker hjälp hos honom för till exempel tvångsproblem så inleder han med att göra en Beteende Analys. Vid denna analys ställer han frågor av typ:

 

 • Vad hoppas du att få ut av denna behandling?
 • Vad tänker du göra istället när du inte ägnar så mycket tid åt ditt tvång?
 • Vad hindrar dig från att nå målet?
 • Vad utlöser ångesten?
 • Vad händer när du får ångest?
 • Vad tänker du då?
 • Vad gör du då?
 • Vad leder dina tankar och handlingar till?

Thomas påpekade att både specifikt ångestutlösande stimuli för ett visst tvångsbeteende och allmänt ångestskapande stimuli kan leda till att tvånget förvärras.

Efter ungefär en timme tog vi fikapaus och eftersom jag hade ett annat möte som jag skulle ta del av fick jag tyvärr lämna lokalen och kunde inte ta del av resten av föredraget.

Förhoppningsvis kan någon annan referera resten av mötet.

Jakob

 Här följer några punkter som Jan fäste sig vid speciellt under resten av föredraget:

Ju mer vi undviker att stå emot tvångsimpulserna, desto känsligare alarmsystem får vi.

Till slut tror vi faktiskt att dörrhandtaget verkligen är smutsigt.

Små tigerungar är inte så farliga, men vad händer med små tigrar som får kött? De växer och blir stora och farliga tigrar. Alltså: mata inte dina små tigrar! De blir stora och farliga.

Om du ger efter för små “ofarliga” tvång, så matar du dem så att de blir stora och “farliga”.

Man måste ha en bra handlingsplan när tvången dyker upp så att man inte blir överrumplad.

Forskning har visat att den inlärning och förbättring som vi kan uppnå genom KBT minskar om man samtidigt använder bensodiazepiner (stesolid, sobril,m.fl.), men ökar om man medicinerar med kortison.

När du kommer till en terapeut, ställ då frågan “Arbetar du med exponering och responsprevention?” Denna fråga är viktigare än huruvida terapeuten är kognitiv terapeut eller kognitiv beteendeterapeut.

F.ö. uppgav vår föredragshållare att en viss person i ledande ställning inom psykiatrin i Region Skåne på allvar hävdar att KBT är “en fluga”. Detta föranledde många suckar och huvudskakningar bland oss åhörare. Någon jämförde med livets utveckling på jorden: dinosaurierna måste först dö ut innan däggdjuren kunde få en chans att utvecklas.

Inom Region Skåne finns det bara en enda KBT-are som har vårdavtal med psykiatrin.

 

Till sist: Ett STORT tack till Thomas Gustavsson som tog sig tid att komma till vårt möte i Kristianstad.

 

 Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN