20 november 2023

Vi var fem personer (varav en nytillkommen) som träffades omkring Jeffrrey Schwartz självhjälpsmanual.

I manualen hittade vi vissa kärnpunkter som särskilt förtjänar att betonas och lyftas fram. Vi studerade aktivt, strök under, diskuterade och berättade om våra erfarenheter av tidigare eller nuvarande strider mot “den lede fi”.

Det var ett givande möte, trots att antalet deltagare var litet.

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN