23 oktober 2005

Birgitta A berättade om sitt liv. Redan i unga år blev hon

feldiagnosticerad, men tack vare sin envishet och förstående personer i

sin omgivning har hon kunnat komma på rätt köl igen.

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN