17-18 september 2005

Vi var ett trettiotal medlemmar från olika delar av Skåne, två från

Småland och från förbundet kom Anita Odell och Lars Ekvall. De tidigast

anlända installerade sig redan på fredags- kvällen.

Först på programmet stod en tipsrunda bland Ivögårdens egna fruktodlingar.

Vi gick i smågrupper och bekantade oss med varandra. Redan under

tipsrundan blev det långa samtal om OCD, åtminstone i vissa grupper.

 

Efter en kort brännbollsmatch var det dags för lunch, därefter samlades vi

i konferenssalen, där lokalföreningens ordförande Kerstin Evesson hälsade

deltagarna välkomna.

 

Lars Hallberg, som tidigare varit ordförande i föreningen, berättade på

ett medryckande sätt om sina år med tvångssyndrom. Det gav upphov till

många kommentarer och frågor från deltagarna. Lars hade vid sin sida

Jan-Erik Nawrin, psykiater från Kristianstad, som besvarade de medicinska

frågorna.

 

Diskussioner och erfarenhetsutbyte fortsatte sedan i mindre grupper, men

Jan-Erik stod även till tjänst med att besvara enskilda medlemmars

medicinska frågor.

 

De som så önskade bekantade sig lite mer med omgivningarna runt

konferensgården, och sedan åt vi middag tillsammans. Priser till vinnarna

i tipsrundan delades ut av Lars. Samvaron fortsatte under hela kvällen.

 

På söndag morgon informerades vi av en kunnig guide om Ivön och naturen

där. Vi begav oss till Ivö klack och beundrade utsikten därifrån. Tyvärr

började det regna, så turen fick kortas av något.

 

På söndag eftermiddag började vi ta farväl av varandra. Det fanns ju några

som hade lång väg att åka.

 

Mitt intryck är att vår träff på Ivögården var allmänt uppskattad. Vi

medlemmar, både drabbade och anhöriga, behöver träffas då och då och hålla

kontakt med varandra för att ge stöd och uppmuntran och dela med oss av

våra erfarenheter.

 

Till sist: Ett stort tack till alla dem som har hjälpt till med vår

höstträff!

 

 

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN