22 augusti 2005

Söndagen den 22 augusti var vårt första möte för hösten. Vi träffades som vanligt på Studiefrämjandet i Kristianstad. 10-15 medlemmar hade kommit. Eftersom det var varmt och vackert väder bestämde vi att det var trevligast att sitta utomhus i en liten närbelägen “fontänpark” med parksoffor och lagom mycket skugga från plataner och andra träd.

I mindre grupper pratade vi bland mycket annat om den kommande uppföljningsträffen på Ivön i september, och om våra problem med OCD och erfarenheterna av behandling.

Jan

ANANKE VID SÖDRA ÖSTERSJÖN